İş

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için Kadın-Erkek istihdam oranı eşitlenmeli

SKD Türkiye’nin KPMG iş birliğiyle hayata geçirdiği “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi”nin ikinci fazında kadın istihdamının artırılmasına, kadınlara dijital alanda yeni yetkinlikler kazandırılmasına ve kadın alanlarının dönüşümüne destek olacak Yol Haritası kamuoyu ile paylaşıldı. SKD Türkiye Yürütme Konseyi Başkanı Ebru Dildar Edin, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde ülkemiz için eşitsizlikler olmamalı” dedi.

 

Kadınların dijital alanda güçlenmesi gerektiği fikrinden yola çıkan SKD Türkiye, KPMG iş birliği ile bunu hayata geçirdi. “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi” geçen yıl başladı. SKD Türkiye’ye üye şirketlerde kadın istihdamına yönelik mevcut ve gelecekteki çalışmaların ortaya konulduğu projenin ikinci fazında hazırlanan yol haritası ile kadını ekonomiye kazandıracak sürdürülebilir strateji ve uygulamaların belirlenmesi amaçlanıyor.

SKD Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü TSKB’nin ev sahipliğinde düzenlenen Çalışmanın Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi Yol Haritası lansmanında 19 Haziran Pazartesi günü ülkemizdeki çalışma hayatında kadın istihdamının artmasına destek verecek, kadınların dijital dönüşümünün sağlanmasına yardımcı olacak. kadın çalışanlar, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri sunuyor. Firmaların içinde yer aldığı Yol Haritası ile firmaların yapacakları değişiklikler ve hayata geçirecekleri projeler için izleyebilecekleri adımları kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde eşitsizliklerin söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. SKD Türkiye Yürütme Konseyi Başkanı Ebru Dildar Edin Açılış konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Kadınların iş hayatından sosyal hayata ve siyasete kadar her alanda daha fazla yer aldığı topyekun bir dönüşüm olması gerektiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde başta kadınlar olmak üzere tek bir kişi geride kalmıyor; Engelliler ve gençler gibi hassas grupların her alanda daha fazla var olmalarını sağlayacak yapısal analizlere ve politikalara ihtiyacımız var. Bu noktada Merkez Bankası’nın atanması çok değerli ve sevindirici. Kamu kurumlarında ve bakanlıklarda yönetici rollerine kadın liderlerin atanmasını ve bu rollerdeki kadın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu’nun “İşin Geleceği 2023” raporuna göre 2027 yılına kadar 83 milyon iş ortadan kalkarken, 69 milyon yeni iş yaratılacak. Bu da dünya çapında istihdamda %2’lik bir azalma anlamına geliyor. Dijitalleşen dünyada ön saflarda yer almak için kadınların dijital yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Bu noktadan hareketle SKD Türkiye olarak üyelerimizle birlikte “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar”Ve “Geleceğin Çalışma ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” İki eksende bir yol haritası ortaya koyduk. Yol Haritası’nın kadın istihdamını artırmaya etki edecek uygulamalarını hayata geçirmek isteyen şirketler için; Politika yapıcılara katkı sağlayacak değerli bir kaynak olacağına inanıyorum.”

KPMG Türkiye Ülke Lideri Murat Alsan “Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması ve kadın çalışanların daha üst pozisyonlarda daha fazla görev almalarının sağlanması, sadece şirket performansına değil, ülke ekonomisine de büyük fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda, mevcut durumun devam etmesi halinde dünya çapındaki cinsiyet uçurumunun kapanmasının 135 yıl süreceği öngörülüyor. Bu süreyi kısaltmak için özel sektör ve paydaşlar olarak bizler, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın istihdamının önünde duran cam tavan, fırsat eşitsizliği ve önyargı gibi durumlara karşı harekete geçerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemede değerli bir role sahibiz. . Bir diğer nokta ise dijitalleşme ile birlikte iş yapma biçimlerinin değişmekte ve bu dijital dönüşüm ve otomasyondan en çok etkilenecek rollerde kadınların ağırlıklı olarak konumlanmasıdır. Kadınların dijitalleşen dünyaya uyum sağlamaları ve çalışma hayatının geleceğinde fırsat eşitliği sağlamaları adına; Türkiye’de faaliyet gösteren özel şube kuruluşlarının bu yöndeki uygulamaları takip ederek mevcut durumu bir adım öteye taşıyacak aksiyonları belirleyip hayata geçirmesi kritik önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda KPMG Türkiye olarak Çalışmanın ve Kadın İstihdamının Geleceğini büyük bir hassasiyetle ele aldık, yerel ve küresel kaynaklarımızla titizlikle çalıştık. KPMG Türkiye olarak projemizin belirlenen hedeflere ulaşması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi’nin lansmanına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten, TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Meral Murathan, Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Kümesi Eş Lideri Konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Toplumsal refahın sağlanmasında kritik bir role sahip olan kadınlar, iklim krizinden en fazla etkilenen kümelerin başında geliyor. Sürdürülebilir bir gelecek için kadınların analiz sürecine dahil edilmesi, karar verme kalitesinden eğitime, verimlilikten aile içi şiddete kadar pek çok alanda iyileşme sağlıyor. Değişim başlatmak ve bunu sürdürülebilir kılmak isteyen tüm şirketler için kapsamlı bir rehber olan İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Yol Haritası, bu alana erken başlayan şirketlerin çalışmalarına da yer veriyor. Neyse ki TSKB de bu şirketlerden biri. Uzun yıllardır Türkiye’de kadın istihdamını toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek destekleyen şirketlerin yatırımlarına uluslararası kuruluşlardan sağladığımız fonlarla finansal destek sağlıyoruz. Kredi verdiğimiz firmaları dünya çapında kabul görmüş toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine göre değerlendiriyoruz. Uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle de bu alandaki etkimizi arttırmayı değerli buluyoruz. Bu sayede İK profesyonellerine, karar vericilere, üniversiteli kızlara ve hatta genç kadın sanatçılara ulaşarak gelişimin her aşamasında dönüşüme katkıda bulunuyoruz. 73 yıllık bir kalkınma bankası olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, geleceğe kalkınma perspektifinden bakıyor, tüm adımlarımızı ve işbirliklerimizi bu anlayışla değerlendiriyoruz. Bugün SKD Türkiye-Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Kümesi ve KPMG olarak ortaya koyduğumuz yol haritasının, ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”  

Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmak İçin Yol Haritası

 

Sunulan Yol Haritası’nda kadın istihdamı konusu “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Atılan Adımlar” ve “Geleceğin Çalışma ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” olmak üzere iki perspektiften ele alındı. Birinci eksende kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulama konuları detaylı bir şekilde ele alınmış ve ülkemizin mevcut kurallarında kadın istihdamını artırmaya yönelik etkili analiz önerileri ortaya konulmuştur. Yol Haritası’nın ikinci ekseninde kadınlara yeni yetkinlikler kazandırılması ve kadınların çalışma alanlarının dönüştürülmesi konuları detaylandırıldı. Yol Haritası’nın öne çıkan başlıkları şöyle:

 

  • Türkiye’de ekonomik büyümenin ve verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadın-erkek istihdam oranının eşitlenmesi büyük değer taşımaktadır. Bu noktada cinsiyete dayalı eşitsizliği ortadan kaldırmak, fiyat farkını ortadan kaldırmak ve kadın istihdamını artırmak için alınacak önlemler çok kritik hale geliyor.
  • Kadınların daha çok hizmet pozisyonunda olması nedeniyle özel bakıcı (yaşlı/hasta/bebek/çocuk), sağlık çalışanı, eğitim/öğretim uzmanı, temizlik/yardımcı gibi bakım ve güçlendirme rolleri en çok etkilenecek rollerdir. İşin geleceğinde dijitalleşme ve otomasyon ile kadınlar istihdam için tehdit oluşturuyor. Kadınların bu riski ortadan kaldırmak için dijitalleşen dünyaya uyum sağlamaları, yetkinliklerini sürekli geliştirmeleri ve daha teknoloji odaklı yeni kariyer fırsatlarına yönelmeleri gerekiyor.
  • Şirketlerde dijitalleşmenin yaygınlaşması, otomasyon ve çalışma koşullarının zaman içinde değişmesi ile birlikte kadınların yoğun olarak çalıştığı iş kollarının da bundan gelecekte etkileneceği öngörülüyor. Gelecekte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM rolleri) alanlarındaki mesleklerin değerinin artacağı vurgulanırken, kadınların bu alanlarda erkeklere göre çok daha az çalışıyor olması kadın istihdamı açısından risk oluşturmaktadır. işin geleceğinde istihdam. Dijital dönüşümden en fazla etkilenecek alanların, özellikle kadınların konumlandığı rollerin, kadınların gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri için yeni yetkinlikler kazanmaları ve mevcut yetkinliklerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, işin geleceği.
  • COVID-19’un hız kazandırdığı dijital dönüşüm ve otomasyon süreçleri sonucunda endüstrilerde yeni iş alanlarının belirlenmesi ve dijital dönüşüm sonucunda bazı fonksiyonların sonlandırılması, kadın istihdamının önündeki engellerin tespit edilmesi ve kadın istihdamının önüne geçilmesi önem arz etmektedir. kadın yetkinliğinin dönüşümünü hedefleyen uygulamalar.
  • Kadınların liderlik alanında güçlendirilmesi ve işyerinde eşitlikçi bir ortamın sağlanması da öncelikli konular arasında yer alıyor.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen mevcut durum bilgi analizi ve derinlemesine görüşmelere 55 SKD Türkiye üyesi firma katıldı. Yol Haritası’nda 31 üye şirketin kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik 72 iyi uygulama örneğine yer verildi. SKD Türkiye, proje ile devam eden süreçte, toplumsal cinsiyete duyarlı işyerleri oluşturmak için ilgili stratejiler ve işbirlikleri geliştirmeyi, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı ve bu konuda çalışan ve raporlayan şirket sayısını artırmayı da hedefliyor.

 

Kadın istihdamının artmasına katkı sağlamak ve geniş etki alanına sahip olmak isteyen şirketler, SKD Türkiye web sitesindeki Yol Haritasını inceleyerek organizasyonel ihtiyaçları doğrultusunda aksiyon alabilir ve uygun uygulama örneklerini benimseyip uygulamaya koyabilir. Yol Haritası aynı zamanda şirketler için; Ayrıca kurum içinde ve dışında uygulayacakları değişim ve projeler için takip edebilecekleri değişim adımları sunar.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

haber-toroslar.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler